Usage Statistics for www.obertaxerhof.at

Summary Period: June 2020
Generated 01-Jul-2020 03:50 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2020
Total Hits 131417
Total Files 113997
Total Pages 124297
Total Visits 4218
Total KBytes 5002542
Total Unique Sites 1129
Total Unique URLs 402
Total Unique Referrers 3789
Total Unique User Agents 345
. Avg Max
Hits per Hour 182 438
Hits per Day 4380 6815
Files per Day 3799 6192
Pages per Day 4143 6235
Sites per Day 37 109
Visits per Day 140 201
KBytes per Day 166751 446722
Hits by Response Code
Code 200 - OK 86.74% 113997
Code 206 - Partial Content 0.02% 20
Code 302 - Found 0.26% 346
Code 304 - Not Modified 0.18% 234
Code 404 - Not Found 12.80% 16820

Daily usage for June 2020

Daily Statistics for June 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5865 4.46% 5386 4.72% 5643 4.54% 155 3.67% 77 6.82% 159214 3.18%
2 4120 3.14% 3280 2.88% 3931 3.16% 92 2.18% 75 6.64% 128696 2.57%
3 2491 1.90% 2020 1.77% 2314 1.86% 92 2.18% 95 8.41% 111322 2.23%
4 2347 1.79% 2251 1.97% 2004 1.61% 102 2.42% 67 5.93% 123424 2.47%
5 4102 3.12% 3935 3.45% 3416 2.75% 137 3.25% 99 8.77% 126629 2.53%
6 5080 3.87% 4736 4.15% 4837 3.89% 108 2.56% 75 6.64% 125540 2.51%
7 5111 3.89% 4423 3.88% 4953 3.98% 199 4.72% 109 9.65% 88309 1.77%
8 6122 4.66% 5460 4.79% 5927 4.77% 201 4.77% 83 7.35% 168154 3.36%
9 6113 4.65% 5274 4.63% 5913 4.76% 199 4.72% 102 9.03% 158343 3.17%
10 3746 2.85% 3265 2.86% 3576 2.88% 137 3.25% 86 7.62% 131573 2.63%
11 2662 2.03% 2529 2.22% 2335 1.88% 123 2.92% 76 6.73% 123962 2.48%
12 2702 2.06% 2595 2.28% 2555 2.06% 121 2.87% 82 7.26% 200238 4.00%
13 5058 3.85% 4465 3.92% 4851 3.90% 106 2.51% 70 6.20% 356627 7.13%
14 6815 5.19% 6192 5.43% 6235 5.02% 196 4.65% 91 8.06% 446722 8.93%
15 5209 3.96% 4804 4.21% 4927 3.96% 152 3.60% 92 8.15% 327221 6.54%
16 3321 2.53% 2529 2.22% 3200 2.57% 153 3.63% 60 5.31% 138821 2.78%
17 3778 2.87% 2877 2.52% 3546 2.85% 165 3.91% 74 6.55% 142258 2.84%
18 3581 2.72% 2843 2.49% 3385 2.72% 190 4.50% 99 8.77% 166965 3.34%
19 3879 2.95% 3016 2.65% 3530 2.84% 190 4.50% 81 7.17% 149972 3.00%
20 3959 3.01% 3183 2.79% 3757 3.02% 156 3.70% 79 7.00% 179966 3.60%
21 3716 2.83% 2863 2.51% 3557 2.86% 129 3.06% 78 6.91% 170533 3.41%
22 5161 3.93% 4233 3.71% 4899 3.94% 147 3.49% 92 8.15% 142765 2.85%
23 6363 4.84% 5506 4.83% 5966 4.80% 163 3.86% 85 7.53% 158294 3.16%
24 5327 4.05% 5078 4.45% 5151 4.14% 145 3.44% 83 7.35% 152071 3.04%
25 5347 4.07% 4842 4.25% 5240 4.22% 174 4.13% 78 6.91% 148552 2.97%
26 5628 4.28% 4725 4.14% 5449 4.38% 114 2.70% 69 6.11% 145511 2.91%
27 5439 4.14% 4666 4.09% 5327 4.29% 151 3.58% 70 6.20% 145129 2.90%
28 3472 2.64% 2673 2.34% 3247 2.61% 137 3.25% 76 6.73% 136296 2.72%
29 2858 2.17% 2364 2.07% 2703 2.17% 132 3.13% 82 7.26% 124901 2.50%
30 2045 1.56% 1984 1.74% 1923 1.55% 140 3.32% 93 8.24% 124537 2.49%

Hourly usage for June 2020

Hourly Statistics for June 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 174 5238 3.99% 150 4511 3.96% 170 5126 4.12% 7309 219274 4.38%
1 174 5227 3.98% 150 4522 3.97% 170 5103 4.11% 6220 186606 3.73%
2 175 5251 4.00% 153 4594 4.03% 172 5166 4.16% 5796 173868 3.48%
3 174 5248 3.99% 152 4585 4.02% 171 5146 4.14% 6821 204617 4.09%
4 176 5306 4.04% 155 4668 4.09% 173 5213 4.19% 6115 183464 3.67%
5 176 5296 4.03% 154 4627 4.06% 172 5181 4.17% 6289 188665 3.77%
6 178 5346 4.07% 158 4748 4.17% 173 5203 4.19% 8842 265261 5.30%
7 173 5197 3.95% 153 4613 4.05% 169 5088 4.09% 8460 253814 5.07%
8 176 5307 4.04% 157 4720 4.14% 168 5053 4.07% 7741 232218 4.64%
9 177 5329 4.06% 158 4753 4.17% 168 5042 4.06% 6675 200250 4.00%
10 188 5656 4.30% 162 4881 4.28% 171 5154 4.15% 6727 201806 4.03%
11 195 5877 4.47% 171 5142 4.51% 177 5312 4.27% 7873 236202 4.72%
12 189 5684 4.33% 164 4926 4.32% 176 5301 4.26% 6055 181638 3.63%
13 192 5765 4.39% 164 4947 4.34% 180 5414 4.36% 7010 210301 4.20%
14 195 5877 4.47% 165 4959 4.35% 178 5358 4.31% 6259 187766 3.75%
15 183 5518 4.20% 156 4684 4.11% 175 5270 4.24% 6393 191779 3.83%
16 186 5587 4.25% 159 4771 4.19% 174 5241 4.22% 7379 221360 4.42%
17 185 5552 4.22% 157 4722 4.14% 172 5168 4.16% 7550 226504 4.53%
18 175 5260 4.00% 148 4466 3.92% 171 5157 4.15% 6933 207993 4.16%
19 189 5690 4.33% 162 4874 4.28% 171 5148 4.14% 6674 200222 4.00%
20 186 5609 4.27% 161 4858 4.26% 170 5100 4.10% 6431 192944 3.86%
21 179 5371 4.09% 155 4676 4.10% 167 5031 4.05% 6381 191421 3.83%
22 195 5862 4.46% 172 5164 4.53% 170 5129 4.13% 8006 240174 4.80%
23 178 5364 4.08% 152 4586 4.02% 173 5193 4.18% 6813 204395 4.09%

Top 30 of 402 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 57039 43.40% 573205 11.46% /stats/
2 36896 28.08% 3066728 61.30% /stats/usage_201209.html
3 8466 6.44% 82214 1.64% /
4 2042 1.55% 175670 3.51% /stats/usage_201708.html
5 1823 1.39% 159107 3.18% /stats/usage_201303.html
6 214 0.16% 3126 0.06% /start.php
7 184 0.14% 2410 0.05% /ferienwohnungen.php
8 129 0.10% 778 0.02% /css_seiten/formatierung.css
9 129 0.10% 1432 0.03% /navi/navigation.css
10 114 0.09% 1603 0.03% /ferienwohnung1.php
11 110 0.08% 1576 0.03% /bilder/pixelbild.jpg
12 110 0.08% 199 0.00% /navi/mm_css_menu.js
13 109 0.08% 1518 0.03% /gastgeber.php
14 108 0.08% 2948 0.06% /bilder/osttirol.jpg
15 107 0.08% 3471 0.07% /bilder/slogan.jpg
16 107 0.08% 20 0.00% /navi/navigation_r1_c1_s1.png
17 106 0.08% 31 0.00% /navi/mmmenu5_137x24_up.gif
18 106 0.08% 22 0.00% /navi/navigation_r2_c2_s1.png
19 105 0.08% 33 0.00% /navi/mmmenu2_175x24_up.gif
20 105 0.08% 435 0.01% /navi/navigation_r3_c2_s1.png
21 105 0.08% 27 0.00% /navi/navigation_r4_c2_s1.png
22 105 0.08% 4 0.00% /navi/spacer.gif
23 104 0.08% 31 0.00% /navi/mmmenu1_137x24_up.gif
24 104 0.08% 32 0.00% /navi/mmmenu3_175x24_up.gif
25 104 0.08% 31 0.00% /navi/mmmenu6_137x24_up.gif
26 104 0.08% 351 0.01% /navi/navigation_r1_c2_s1.png
27 103 0.08% 1453 0.03% /ferienwohnung2.php
28 103 0.08% 32 0.00% /navi/mmmenu4_175x24_up.gif
29 103 0.08% 339 0.01% /navi/navigation_r5_c2_s1.png
30 102 0.08% 22 0.00% /navi/navigation_r6_c2_s1.png

Top 10 of 402 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 36896 28.08% 3066728 61.30% /stats/usage_201209.html
2 57039 43.40% 573205 11.46% /stats/
3 55 0.04% 378241 7.56% /video.flv
4 43 0.03% 347865 6.95% /bergkulisse.flv
5 2042 1.55% 175670 3.51% /stats/usage_201708.html
6 1823 1.39% 159107 3.18% /stats/usage_201303.html
7 8466 6.44% 82214 1.64% /
8 36 0.03% 12895 0.26% /bilder/sommer/sommerimpressionen/sommerimpressionen.swf
9 3 0.00% 12562 0.25% /bilder/intro/intro.swf
10 15 0.01% 11697 0.23% /bilder/bildleiste.png

Top 10 of 139 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 57039 43.40% 1889 46.85% /stats/
2 8466 6.44% 779 19.32% /
3 1823 1.39% 178 4.41% /stats/usage_201303.html
4 214 0.16% 55 1.36% /start.php
5 2042 1.55% 40 0.99% /stats/usage_201708.html
6 109 0.08% 37 0.92% /gastgeber.php
7 45 0.03% 33 0.82% /bilder/
8 36 0.03% 23 0.57% /navi/
9 184 0.14% 22 0.55% /ferienwohnungen.php
10 29 0.02% 21 0.52% /stats/usage_201204.html

Top 10 of 136 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 57039 43.40% 1879 46.85% /stats/
2 8466 6.44% 721 17.98% /
3 1823 1.39% 186 4.64% /stats/usage_201303.html
4 214 0.16% 47 1.17% /start.php
5 109 0.08% 40 1.00% /gastgeber.php
6 2042 1.55% 40 1.00% /stats/usage_201708.html
7 62 0.05% 38 0.95% /kontakt.php
8 45 0.03% 30 0.75% /bilder/
9 114 0.09% 29 0.72% /ferienwohnung1.php
10 184 0.14% 28 0.70% /ferienwohnungen.php

Top 30 of 3789 Total Referrers
# Hits Referrer
1 21621 16.45% https://instaprofile.net
2 15264 11.61% https://promokodsru.blogspot.com
3 10434 7.94% http://smsgor.ru
4 5492 4.18% - (Direct Request)
5 4236 3.22% http://sms-gorod.ru
6 1355 1.03% http://virtclub.com/
7 1245 0.95% http://www.google.ru/search
8 1027 0.78% http://rt.videochat.guru/
9 993 0.76% http://doska.org/
10 812 0.62% https://getery.xyz
11 729 0.55% https://drive.google.com/open
12 694 0.53% https://mosbordell.com
13 628 0.48% http://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
14 580 0.44% https://seksvibor.xyz
15 322 0.25% http://nolvadex.onlc.eu
16 314 0.24% http://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
17 312 0.24% http://zithromaxe.onlc.fr
18 312 0.24% https://www.bigskycash.org/MN/
19 290 0.22% http://tretinoine.de.tl
20 288 0.22% http://amoxili.webnode.fr
21 286 0.22% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
22 272 0.21% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
23 270 0.21% https://www.bigskycash.org/CT/
24 264 0.20% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
25 263 0.20% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
26 234 0.18% https://seks-dosug.com
27 224 0.17% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
28 220 0.17% https://www.bigskycash.org/GA/
29 216 0.16% http://dapsone.onlc.eu
30 212 0.16% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CA/

Top 20 of 205 Total Search Strings
# Hits Search String
1 170 13.65% http://virtclub.com/
2 39 3.13% https://rt.videochat.guru/
3 38 3.05% https://xn--80apgojn8e.xn--80asehdb/
4 37 2.97% http://doska.org/
5 36 2.89% https://ok.ru/doskaobyavlenii
6 35 2.81% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
7 34 2.73% https://vk.com/zennoposterinfo
8 33 2.65% https://vk.com/doskaobyavlenii
9 32 2.57% https://xn--80aafsqmek2ak.xn--80asehdb/
10 31 2.49% https://xxxznakomstva.ru/
11 30 2.41% https://videochat.guru/
12 29 2.33% https://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
13 28 2.25% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
14 28 2.25% https://vk.com/xrumernet
15 27 2.17% https://doska.info/item/add
16 27 2.17% https://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
17 25 2.01% https://zennoposter.info/pages/skachat-zennoposter.html
18 21 1.69% https://znakomstv.net/
19 19 1.53% https://fr.videochat.guru/
20 19 1.53% https://jp.videochat.guru/

Top 15 of 345 Total User Agents
# Hits User Agent
1 9196 7.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 9107 6.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 6932 5.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 4548 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 2415 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
6 2392 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
7 2382 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
8 2374 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
9 2362 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
10 2351 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 2349 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
12 2344 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
13 2342 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
14 2341 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 2341 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.

Usage by Country for June 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 131417 100.00% 114017 100.02% 5002542 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21